DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA. W dniu 31 marca 2021 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borzechów.

zdjęcie okrągłego stołu z napisem sesja rady gminy
23 marca 2021

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie, adres Borzechów-Kolonia 227

INFORMACJA
    W dniu 31 marca 2021 r. odbędzie się  XVIII sesja  Rady Gminy Borzechów.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie, adres Borzechów-Kolonia 227. (sala gimnastyczna)

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie
    Gminy Borzechów na 2022 rok środków stanowiący fundusz sołecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie  
    dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
    o dodatek   mieszkaniowy
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok  
    2021
8. Przyjecie sprawozdania z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej udzielenia warunkowego poparcie dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty „ALARM! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie sesji.


Autor: Gmina Borzechów
Powrót