AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE ELIMINACJI GLIFOSATU Z ŻYWNOŚCI

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE ELIMINACJI GLIFOSATU Z ŻYWNOŚCI
05 marca 2021

DO WŁODARZY STAROSTW, GMIN MIEJSKICH I WIEJSKICH DO WYDZIAŁÓW ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE
ELIMINACJI GLIFOSATU Z ŻYWNOŚCI
DO WŁODARZY STAROSTW, GMIN MIEJSKICH I WIEJSKICH DO WYDZIAŁÓW ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W trosce o nasze wspólne zdrowie i przyszłość kierujemy do Państwa, jako jednostki nas reprezentującej, kilka zapytań dotyczących niepokojącego nas zjawiska.
W ostatnich latach w przestrzeni medialnej i naukowej dotyczącej zdrowia człowieka coraz częściej pojawiają się niepokojące nas informacje o skutkach ubocznych powszechnie stosowanego środka chemicznego o nazwie glifosat, występującego w linii produktów marki Roundup.
Środek ten jest obecnie powszechnie stosowany w rolnictwie oraz do pielegnacji i oczyszczania terenów zielonych. Niestety jest to bardzo toksyczny herbicyd totalny (nieselektywny). Jego działanie jest tak silne, że potrafi on zniszczyć większość roślin zielonych na polach, w ogrodach, na miejskich terenach zielonych, przy zbiornikach wodnych, torach kolejowych i wielu innych miejscach, gdzie jest stosowany.
Glifosat wykorzystywany jest też w uprawach GMO, dzięki zastosowaniu w roślinach modyfikacji genetycznej uodparniającej je na działanie tego herbicydu.
Niszczy on bowiem niepożądane rośliny (chwasty), a jednocześnie pozostawia bez uszczerbku uprawiane rośliny - tak twierdzi producent.
Wydawałoby się więc,że jest to środek o idealnym działaniu dla upraw roślinnych. Niestety początkowe doniesienia o rzekomej biodegradowalności glifosatu okazały się błędne - patrz załącznik 1 (Medycyna Pracy 2013:64(5):717-229
Instytut Medycyny pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi "Glifosat i jego preparaty-toksyczność, narazenie zawodowe i środowiskowe).
Na podstawie badań stwierdzono, że pestycyd pozostaje w opryskanych roślinach GMO i w konsekwencji jest bezpośrednio spożywany przez ludzi i zwierzęta.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że glifosat wyjaławia glebę niszcząc jej mikro- i makroflorę oraz pożyteczne owady. Wraz z opadami jest wypłukiwany z gleby i dostaje się do wód gruntowych, zbiorników wodnych i rzek, a także bezpośrednio do wody pitnej powodując jej zatrucie.
W ubiegłym roku przeprowadzono indywidualne badania na zawartość glifosatu w moczu polskich dzieci. Przebadano 250 dzieci w wieku od 1 roku do 15 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że cała przebadana populacja miała przekroczony dopuszczalny poziom stężenia glifosatu w moczu.
O normach stężenia glifosatu w moczu możemy przeczytać w raporcie NIK. U badanych dzieci normy były przekroczone, aż 681% ADI ! (ADI - dopuszczalne dzienne spożycie związków chemicznych na 1 dzień).
Podobne badania przeprowadzono wsród Eurodeputowanych - patrz załącznik 2.
Potężne ilości pestycydów w żywności są bardzo niebezpieczne, dlatego nasze dzieci i dorośli chorują na nowotwory. W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała glifosat, jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi.
Kolejne badania naukowe wykazują, że ludzie mający styczność z glifosatem zarówno w kontakcie bezpośrednim (podczas oprysków) jak i przez żywność mają wyższe ryzyko zachorowania na chłoniaka nieziarniczego, raka tarczycy, wątroby, trzustki, nerek i pęcherza moczowego oraz chorób takich jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, nietolerancja laktozy, glutenu, stłuszczenie wątroby, niepłodność.
Jako mieszkańcy jesteśmy w/w informacjami bardzo mocno zaniepokojeni.
W załączeniu - (patrz załacznik 3) przedstawiamy raport Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) pt. "Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanego w uprawach GMO", Warszawa, październik 2016).
W związku z powyższymi doniesieniami naukowymi i zdrowotnymi oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie i przyszłość naszego środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie odpowiedzi na poniższe pytania:
1.    Czy gmina w trosce o rozwój i kondycje zdrowia swoich mieszkańców prowadzi pomiary na stężenie glifosatu w wodzie lub/i w glebie ?
2.    Jeżeli tak, to kto wykonuje te badania i na podstawie jakiej umowy ?
3.    Jeżeli takie badania są prowadzone, to jako obywatele naszej społeczności prosimy o ich upublicznienie i przesłanie nam wyników badań.
Prosimy o przesłanie powyższych informacji w odpowiedzi drogą elektroniczną na adres e-mail: zdrowieneos@protonmail.com.
Ponadto w imieniu wszystkich Polaków apelujemy do Państwa o:
1.    Pozyskanie informacji od podległych Państwu jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, zakłady usług komunalnych) oraz firm wykonujących usługi pielęgnacyjne terenów zielonych na Państwa terenie, jakie środki chwastobójcze są przez nie stosowane i czy są one bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
2.    Wyegzekwowanie od lokalnych inspekcji sanitarnych przeprowadzania regularnych badań wody pitnej i produkowanej żywności na danym terenie pod kątem zawartości glifosatu.
3.    Zlecenie badań na zawartość glifosatu w moczu losowo wybranych mieszkańców, aby ocenić skalę zagrożenia oraz przekroczenie dopuszczalnych norm. Badania takie są realizowane przez placówki diagnostyczne na terenie całej Polski, na przykład: https://sklep.alablaboratoria.pl/.
4.    Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat szkodliwości pestycydów w żywności wśród rolników i producentów żywności oraz uświadomienie im, jak wielki wpływ mają na zdrowie wszystkich Polaków. Zaproponowanie rolnikom znacznie mniej agresywnych środków chwastobójczych, na przykład: na bazie kwasu pelargonowego w 100% naturalnego; stosowanie „Emów" - pożytecznych mikroorganizmów.
5.    Promowanie, nagradzanie i wyróżnianie w swoich regionach gospodarstw
ekologicznych, które produkują zdrową i pełnowartościową żywność.
6.    Upowszechnienie w społeczności lokalnej wiedzy na temat szkodliwego działania glifosatu.
7.    Ocenę bieżącej sytuacji dotyczącej produkcji żywności z użyciem glifosatu (uprawy roślin GMO, produkcja pasz dla zwierząt z roślin GMO) w swoim regionie.
Wnioskujemy o przedstawienie problemu na sesji Rady Gminy (Rady Powiatu, Rady Miasta )
w celu omówienia problemu i podjęcia odpowiedniej uchwały.
Apelujemy o rozpoczęcie aktywnych działań , które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podniesienie poziom świadomości wśród mieszkańców.
Odnosimy się do Waszych sumień, abyście nie byli obojętni na problem zawartości chemii w żywności. Dbałość o zdrowie polskich obywateli, a zwłaszcza dzieci i młodzieży to nasz wspólny, moralny obowiązek.
załącznik 1 : http://www.imp.lodz.pl/upload/oficvna/artykulv/pdf/full/MP 5-2013 M Kwiatkowska.pdf
załącznik 2 : https://www.ecowatch.com/results-of-glyphosate-pee-test-are-in-and-its-not-
good-news-1891129531.html
załącznik 3:https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf
Joanna Miszewska
Autor: Gmina Borzechów
Powrót