DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA

Logo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na tle białym.
14 stycznia 2021

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Radom, 29 grudnia 2020r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.4.49.2020. MM

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.),

informuję o wszczęciu w dniu 29 czerwca 2020r. na wniosek Pana Zenona Madzelana Wójta Gminy Borzechów, przekazany przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Kraśniku PGW Wody Polskie pismem z dnia 3 lipca 2020r. znak: WA.4.4.423.5.2.2020.PW (data wpływu 6 lipca 2020r.), uzupełniony ostatecznie pismem z dnia 16 września 2020r. znak: INFR.6210.12.2020 (data wpływu 21 wrzesień 2020r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą:

 

1.    wprowadzanie do wód rzeki Chodelka w km 46+430 (Dopływ z Kolonii Borzechów km 0+065), za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego fi 200 mm, oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni eksploatowanej dla potrzeb Szkoły Podstawowej położonej w m. Borzechów, gm. Borzechów, pow. lubelski, woj. lubelskie,

 

2.    odprowadzanie do wód rzeki Chodelka w km 46+450 (Dopływ z Kolonii Borzechów km 0+085), za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego 0 300 mm, wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej teren Szkoły Podstawowej położonej w m. Borzechów, gm. Borzechów, pow. lubelski, woj. lubelskie.

 

                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                                      Ryszard Wiosna

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom teł.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót