DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nawisów lodowych i śniegowych na budynkach

zdjęcie nawisu lodowego
15 stycznia 2021

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, należy bezzwłocznie spełniać ww. obowiązek wynikający z przepisów
Autor: Gmina Borzechów
Powrót