DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zalegających na dachach śniegiem

nawis śniegu na dachu
15 stycznia 2021

W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.


W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez min. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.


W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu, należy bezzwłocznie spełniać ww. obowiązek wynikający z przepisów.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót