DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r.

logo wojewody lubelskiego
28 stycznia 2021

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. o wejściu w życie z dniem 23 stycznia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 153), wskazującego nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

PN-VII.0520.6.2021

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 23 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 153), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym, wprowadzono zmiany polegające m.in. na objęciu w ramach etapu „I” szczepieniami przeciwko COVID-19 osób urodzonych po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

                                                                                          WOJEWODA LUBELSKI

                                                                                                 Lech Sprawka
                                                                                      /podpisano elektronicznie/

 

Warszawa, dnia 22 stycznia 2021 r.
Poz. 153
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Autor: Gmina Borzechów
Powrót