DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Drukuj Zapisz

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Borzechów
Sekretariat, pokój nr 8

ug@borzechow.eu

815111702,03


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy, stowarzyszenie, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor szkoły w terminie do 30 września każdego roku, za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku.


Za osiągnięcia w danym roku osoba fizyczna może otrzymać tylko jedną nagrodę, jeżeli spełnia jedno z kryteriów:

  1. Brała udział we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej, zajmując w nim miejsce w pierwszej piątce;
  2. Brała udział we współzawodnictwie sportowym szczebla ogólnopolskiego i zajęła I, II lub III miejsce;
  3. Osiągnęła rekord województwa w danej kategorii wiekowej;
  4. Brała udział w zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego, zajmując w nich miejsce w pierwszej piątce.


Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek – piątek 7:30—15:30


Opłaty:
Bez opłat


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Informacja zwrotna po rozpatrzeniu wniosku


Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy


Podstawa prawna:
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz Uchwala Nr XXV/149/13 Rady Gminy Borzechów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Wymagane wnioski i dokumenty:
wniosek zawierający:

  • dane osobowe  zawodnika i jego trenera
  • informację dotyczącą wnioskodawcy
  • informację o osiągnięciu wraz z potwierdzeniem wyniku oraz z uzasadnieniem wniosku
    oświadczenie osobowe

 

Ikona PDFWniosek o przyznanie nagrody, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.94 KB]

Ikona PDFInstrukcja załatwienia sprawy , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.79 KB]

Ikona PDFOświadczeni osobowe, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.24 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót