DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj Zapisz

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z póżn.zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./ 
2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 • Referat Infrastruktury  i Ochrony Środowiska
 • pokój nr 11
 • tel. 81 5111702 w.25
 • e-mail ug@borzechow.eu

3. Wymagane wnioski

Ikona docWniosek o zatwierdzenie podziału, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [43.50 KB]


4. Wymagane załączniki

 • Operat techniczny podziału 
5. Dokumenty do wglądu
 • Brak
6. Termin załatwiania sprawy
 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego
7. Opłaty
 • Brak
8. Tryb odwołania
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy
Autor: Gmina Borzechów
Powrót