DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj Zapisz

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1989 z póżn.zm./

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.u. z 2020r. poz.256 z późn.zm./ 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury  i Ochrony Środowiska
 • pokój nr 11
 • tel. 81 5111702 w.25
 • e-mail ug@borzechow.eu

3. Wymagane wnioski

 

Ikona docWniosek o rozgraniczenie nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [43.50 KB]

 

4. Wymagane załączniki

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów, (Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji Bełżyce)
 • Akt własności lub odpis ksiąg wieczystych (Sąd Rejonowy Kraśnik)

5. Dokumenty do wglądu

 • Brak

6. Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

7. Opłaty

 • Brak

8. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Uwagi

 • Brak
Autor: Gmina Borzechów
Powrót