DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj Zapisz

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury  i Ochrony Środowiska
 • pokój nr 11
 • tel. 81 5111702 w.25
 • e-mail ug@borzechow.eu

3. Wymagane wnioski

 

Ikona docWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Ikona pdfWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.75 KB]4. Wymagane załączniki

 • Potwierdzenie wpłaty skarbowej przy odbiorze
 • Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa – skala 1:1000 lub 1:500

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwiania sprawy

 • 14 dni

7. Opłaty

 • Opłata skarbowa:
  • Wypis i wyrys - 50 zł - nie więcej niż 200 zł. 
  • Dla projektów sieci energetycznych – 70 zł nie więcej niż 200 zł.

BS Niedrzwica Duża O/Borzechów
32 8687 0009 2002 2500 0127 0004   W tytule podać imię/nazwisko adres zam. i czego dotyczy

8. Tryb odwołania

 • Brak

9. Uwagi

 • Brak

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót