REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj Zapisz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym związanym z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Autor: Gmina Borzechów
Powrót