WARTO ZOBACZYĆ Drukuj Zapisz

Cmentarz wojenny w Pawłówku

Cmentarz wojenny w Pawłówku
Na skraju lasu, przy drodze prowadzącej w kierunku Niedrzwicy znajduje się mały cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej. Cmentarz nie jest ogrodzony, znajdują się na nim mogiły z małymi betonowymi krzyżami i kopiec ziemny, na którym znajduje się również krzyż betonowy. Na tablicy informacyjnej widnieje napis: Tu spoczywają prochy żołnierzy służby ochotników legionu Marszałka Józefa Piłsudskiego walczących o Polskę Niepodległą poległych w bitwie frontowej na polach wsi Borzechów i Majdanu Borzechowskiego w dniach 10 - 22 lipca 1915 roku. Niech pamięć o nich nie zaginie. W grobach spoczywają prochy ok. 150 żołnierzy, część z nich jest znana z nazwiska. Wypierana przez wojska austro-węgierskie i niemieckie IV armia rosyjska, stanowiąca prawe skrzydło frontu południowo - zachodniego stoczyła krwawą bitwę pod Borzechowem i Majdanem Borzechowskim W komunikatach urzędowych bój ten określano jako najbardziej krwawy na tym odcinku frontu. W sumie, w tych walkach poległo po obu walczących stronach kilka tysięcy żołnierzy.
Autor: Gmina Borzechów
Powrót