DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Majdan Skrzyniecki

Majdan Skrzyniecki

Wieś założona była w XIX w. (wg . Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego). Powstała przy miejscowości Skrzyniec, po parcelacji dóbr na kolonie. Należała do powiatu lubelskiego, gminy Bełżyce, parafii Chodel.

Sołtys: Dębowczyk Stanisław tel. 81 5111114


Informacje:


Według relacji mieszkańców nazwa miejscowości może pochodzić od wyrabianych skrzyń.
Wieś Majdan Skrzyniecki słynęła z młynów wodnych, ponieważ rzeka, Chodelka sprzyjała ich powstawaniu. Sąsiadowała z Chrzanowem oraz przysiółkiem i młynem zwanym Spaczniak. Było to jedno gospodarstwo, którego właścicielem był pan Ziętkiewicz. Posiadał 30 mórg ziemi i dobrze prosperujący młyn wodny. Zawód młynarza w dawnych czasach miał większe poważanie niż inne rzemiosła. Młyny wodne określane były jako mała fabryka.


Wieś oddalona od głównej drogi prowadziła spokojne życie. W czasie okupacji stanowiła oparcie dla ruchu partyzanckiego. Po wojnie Chrzanów i Spaczniak włączono do Majdanu Skrzynieckiego i powstała jedna wieś.


Obecnie osada położona jest w zachodniej, skrajnej części gminy. Otoczona jest malowniczym krajobrazem, jaki tworzą pola, lasy i prywatne stawy położone przy rzece Chodelce. Stawy hodowlane dodają uroku okolicy i sprzyjają warunkom rekreacyjnym.


Chrzanów Przez pięć wieków była to samodzielna miejscowość, dziś wchłonięta przez wieś Majdan Skrzyniecki. Po raz pierwszy wymieniona była w dokumentach z 1427 r. jako Chrczenow a w 1429 r. nazwa brzmiała Chrzanow. Stanowiła własność szlachecką Wojciecha. Od chwili powstania była związana z parafią Chodel, który do 1541 roku nosił nazwę, Kłodnica. Od 1531 roku właścicielami wsi była szlachta bez kmieci. Część należała do Piotra i Mikołaja Chrzanowskich druga zaś do Mikołaja Starego. W 1471-80 roku wymieniony jest folwark, z którego płacono dziesięcinę plebanowi w Chodlu. Dwór w Chrzanowie w połowie XIX w. wchodził w skład dóbr Skrzyniec. Był wydzierżawiony przez Wojciecha Wiercińskiego.


Folwark przestał istnieć przed pierwszą wojną światową. W okresie międzywojennym z dawnego Chrzanowa pozostała osada młyńska, zakupiona przez żydów z Bełżyc. Prowadzili oni młyn wodny i hodowlę ryb w stawie i sadzawkach. W czasie wojny osadę młyńską zajął folksdojcz z Lublina, ze wspólnikiem. Prowadzili młyn i hodowlę ryb. Byli często odwiedzani przez partyzantów. Żydzi z Chrzanowa zostali wymordowani przez oberleitera z Ratoszyna.


Młyn wodny po wojnie stał się własnością państwa Mierzyńskich, którzy świadczyli usługi okolicznym mieszkańcom. Zachował się do dnia dzisiejszego w bardzo złym stanie technicznym.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót