DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Łopiennik

Staw

Miejscowość Łopiennik, została odnotowana po raz pierwszy w 1413 r. Stanowiła własność szlachecką. Pierwotne nazwy brzmiały Lopiennik oraz Lopyennik. Początki osadnictwa w tym miejscu były bardzo wczesne. Wzmianka o "ciałopalnym cmentarzysku wczesnośredniowiecznym" świadczy o bytności i działalności człowieka na tym terenie we wczesnym średniowieczu.

Sołtys: Krystyna Ćwik


Informacje:Wieś przez długi okres należała do dóbr radlińskich. W skład dóbr Radlin przed 1864 r. wchodziły: wieś Radlin - gospodarstw 27, Łopiennik 11, Zakącie 7, Majdan Radliński 27, Ludwinów 41, Kazimierzów 10. W 1667 r. Łopiennik otrzymał prawem lennym Wojciech Prażmowski- chorąży koronny, starosta łomżyński. Ożenek Melanii Prażmowskiej z hrabią Franciszkiem Sołtykiem, właścicielem Radlina w 1782 r. spowodował ponowne włączenie Łopiennika do dóbr radlińskich. Po 1820 r. majątek został zlicytowany za udział właściciela majątku (wnuka Melanii i Franciszka Sołtyków), Władysława Niemierycza w powstaniu listopadowym. Majątek na licytacji nabył Kazimierz Wydrychiewicz - sędzia lubelski. W 1837 r. sprzedał Faustynowi Grzybowskiemu. W 1857 r. majątek przejął Mikołaj Gosiewski, żeniąc się z Józefą Grzybowską. W 1880 r. nastąpił podział dóbr radlińskich. Łopiennik otrzymała Maria z Gosiewskich Kochanowska. Rodzina Kochanowskich była właścicielami majątku do 1944 r.
W okresie II wojny światowej Jerzy Kochanowski i córka Izabela byli żołnierzami Armii Krajowej. Dwór był ostoją dla partyzantów. Często w nim zatrzymywały się oddziały AK z dowódcą majorem Hieronimem Dekutowskim, pseudonim "Zapora".


W wyniku reformy rolnej majątek został rozparcelowany. Pomieszczenia dworu oraz park uległy częściowemu zniszczeniu. Wieś została zelektryfikowana w listopadzie 1949 r.
Łopiennik do 1954 r. należał do gminy Chodel. Po wprowadzeniu ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu Gromadzkich Rad Narodowych z dn. 25 września 1954 r., powstała 1 stycznia 1955 r. Gromadzka Rada Narodowa w Łopienniku w skład, której wchodziły wsie: Majdan Radliński, Ludwinów, Zakącie, Kępa, Kępa Kolonia z przewodniczącym Stefanem Kwiatkowskim zamieszkującym we wsi Kępa. Początkowo GRN zajmowała jedno pomieszczenie w budynku dworu, które w 1957 r. zostało przekazane szkole, przeniesionej później do Kępy.


W styczniu 1974 r. powstał SKR (Spółdzielnia Kółek Rolniczych), który posiadał dwie filie w Borzechowie i Kłodnicy, świadczące usługi miejscowym rolnikom. W latach 90-tych SKR zmienił nazwę na Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna WAPROL. Zmienił się profil usług rozpoczęto wydobywanie i kruszenia wapna, które trafiało do rolników z gminy Borzechów oraz gmin sąsiednich i odległych. Obecnie Spółdzielnia nie prowadzi już swojej działalności.


Wieś jest typowo rolnicza o rozdrobnionych gospodarstwach rolnych, które wcześniej należały do właścicieli ziemskich.


Nazwa wsi prawdopodobnie powstała od nazwiska właściciela majątku Łopieńskiego. Chociaż najstarsi mieszkańcy uważają, że nazwa wsi mogła powstać od rośliny zwanej łopian "Arctium, roślina zielna, dwuletnia z rodziny złożonych o dużych liściach i kulistym kwiatostanach z haczykowatymi łuskami; rośnie w strefie umiarkowanej półkuli północnej, w Polsce pospolita (przy drogach, w zaroślach, zaniedbanych ogrodach); korzeń łopianu większego ma zastosowanie w lecznictwie". Roślina w dużych ilościach rosła na terenach obecnego Łopiennika.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót