DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Łączki, Pawłówek

Kapliczka

Łączki powstały w XIX w., w wyniku parcelacji dóbr Skrzyniec (1884 r.), które podzielono na kolonie. Na początku obejmowały one wsie Skrzyniec A-5 zagród, B-12 zagród, Majdan Skrzyniecki-15 zagród, Chrzanów-6 zagród, Łączki - 4 zagrody. Z podanych danych wynika, że była to bardzo mała osada.

Sołtys: Stanisław Drobek tel. 815111194


Informacje:


Niewiele jest danych mówiących o dziejach wsi. Wiadomo tylko, że wcześniej były to dwie odrębne wsie.

Mieszkańcy twierdzą, że wieś założona została na nieużytkach. Nazwa wsi związana jest z elementem środowiska naturalnego. Łąka - teren gęsto porośnięty roślinami zielnymi, głównie trawiastymi, używanymi na paszę; czasem: rośliny porastające ten teren. Łączka często kojarzy się z terenem podmokłym. Jeszcze obecnie szczególnie wiosną można zauważyć, że są to tereny, na których stoi woda.


Kolonia Pawłówek figuruje na planie z 1892 r.


Pawłówek usytuowany był przy drodze prowadzącej z Borzechowa do Bełżyc. Łączki natomiast znajdowały się w zachodniej części Pawłówka, w kierunku Skrzyńca. Obecnie połączone w jeden organizm administracyjny

Autor: Gmina Borzechów
Powrót