DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Kolonia Łopiennik

Logo Gminy Borzechów na tle zdjęć z lotu ptaka

Wieś powstała po parcelacji majątku Łopienniku, która miała miejsce jesienią 1944 roku. Wówczas robotnicy folwarczni otrzymali po 3,5 ha ziemi zaś chłopi ze wsi Łopiennik, Ludwinów, Zakącie, Majdan Radliński, Kaźmierów otrzymali działki o powierzchni od 0,5 do 3 ha. Zróżnicowanie to zależało od wielkości własnego gospodarstwa. Rolnicy, którzy posiadali więcej niż 5 ha nie otrzymali ziemi z reformy rolnej. Po podziale wszyscy otrzymali dokument z podpisem pełnomocnika PKWN do spraw Reformy Rolnej, który był podstawą do wpisu hipotecznego o nabyciu na własność ziemi. Po otrzymaniu ziemi chłopi byli obciążeni sumą w wysokości około 1000 zł za ha na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Lublinie.

Sołtys: Ćwik Krystyna tel. 815113183


Informacje:
Po zagospodarowaniu działek w zachodniej części Łopiennika, powstała Kolonia Łopiennik odległa od wsi o około 1,5 km. Materiał z rozebranych budynków dworskich posłużył dawnym robotnikom do budowy budynków gospodarczych. Z zabudowy dawnego majątku pozostał tylko dwór. Z wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce wynika, że jest częścią wsi Łopiennik.
Pierwszy człon nazwy pochodzi od starej wsi Łopiennik, w sąsiedztwie której wyrosła nowa miejscowość. Kolonia, patrz wieś Borzechów Kolonia.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót