DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Dobrowola

Logo Gminy Borzechów na tle zdjęć z lotu ptaka

Miejscowość nie została wymieniona w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z końca XIX w. Nazwa Kolonia Dobrowola pojawiła się dopiero na mapie z 1914 r. Zapis kartograficzny pozwala przyjąć początek XX w. za datę założenia miejscowości.

Sołtys: Bogdan Poleszak

Informacje:
Z informacji uzyskanej od miejscowej ludności wynika, że jest to nazwa osobowa. Dobrowola powstała od ostatniego właściciela Kłodnicy Górnej - Józefa, Konstantego Dobrowolskiego, który dobrowolnie rozprzedał swoje ziemie ówczesnym mieszkańcom.
Wieś zmieniła nazwę na Kolonia Kłodnica Górna. Nazwę taką można spotkać na mapach i w niektórych publikacjach. Np. Nazwy miejscowe Polski podają, że w 1969 r. istnieje wieś Kłodnica Górna Kolonia.

W 1998 r. mieszkańcy wystąpili z prośbą do Rady Gminy o przywrócenie dawnej nazwy. Podjęta została Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy. Kolonia Kłodnica Górna została zamieniona na pierwotną Dobrowola, która istnieje do dnia dzisiejszego.

Wieś położona jest we wschodniej części gminy. Rozciąga się wzdłuż prawego brzegu rzeki, będącej dopływem Chodelki.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót