DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE Drukuj Zapisz

Białawoda

Krzyże

Przekazy ustne z pokolenia na pokolenie podają, że nazwa wsi Białawoda pochodzi od źródeł białej wody, jakie znajdowały się na terenie wsi. Barwa wody zadecydowała o nazwie. Mieszkańcy twierdzą, że mętna biała woda zmieszana z mułem nie nadawała się do użytku.

Sołtys: Krystyna Jachuła. tel. 81 5111584

Informacje:

Ludność musiała zaopatrywać się w wodę z pobliskiej wsi oddalonej o około 2 km. Wymagało to wiele wysiłku od mieszkańców i z tego powodu nazwano wieś Białawoda.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że wieś została "utworzona w 1872 r. na obszarze lasów liściastych oddzielonych od dóbr Kłodnica Dolna przez ówczesnego właściciela Ostrowskiego". Należała do powiatu janowskiego, gminy i parafii Wilkołaz.

Na mapie odczynu i zasobności gleb z 22 marca 1966 r. sporządzonej przez Wojewódzką Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie nazwa wsi zapisana jest jako Biała Woda. Jak twierdzą mieszkańcy prawdopodobnie nazwę miejscowości zmienił urzędnik, aby poprawić jej brzmienia. Do końca nie są znane okoliczności pisowni łącznej, która obecnie brzmi jako Białawoda.

W 1969 r. w ramach telefonizacji wsi założono pierwszy telefon u sołtysa wsi. Białawoda należała wówczas do Gromadzkiej Rady Narodowej i Urzędu Pocztowego w Kłodnicy.

Obecnie jest to jedna z najmniejszych i najdalej oddalonych na południowy - wschód wsi w gminie. W 1978 r. przeszła do parafii Kłodnica Dolna.
Autor: Gmina Borzechów
Powrót