DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi gminnej Nr 107061L i 107060L w miejscowości Ludwinów

Godło polski i flaga polski z napisem fundusz dróg samorządowych
05 lutego 2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 107061L  i 107060L w miejscowości Ludwinów

Nazwa projektu -  Przebudowa  drogi gminnej  nr 107061L  i  107060L  w miejscowości Ludwinów

Dofinansowanie:  586 924,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 838 464,19 zł

Celem projektu jest poprawa  bezpieczeństwa  ruchu drogowego jak i zwiększenie dostępności połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców, rolników, przedsiębiorców.
Zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107061L i 107060L w miejscowości Ludwinów" na terenie gmina Borzechów, obejmuje dwie drogi  gminne, klasy  lokalnej o łącznej długości 2 675 mb. Początek trasy jest  od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2249L w miejscowości Majdan Radliński w km 0+053, a następnie przez miejscowość Ludwinów do granicy Gminy Borzechów z Gminą Chodel w km 2+728. Droga zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:  działka nr 48 w Majdanie Radlińskim  i  działki nr 219, 221, 139 w Ludwinowie.


Powyższa trasa stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 2249 L Kolonia Kępa – Łopiennik – Skorczyce na terenie Powiatu Lubelskiego poprzez drogę gminną na terenie Gminy Chodel (dalszy odcinek drogi 107060L) z drogą powiatową nr 2248 L w Powiecie Opolskim.


Szerokość  jezdni drogi gminnej na przedmiotowym odcinku jest zmienna  od 5,20 m do 6,00 m.


W ramach przebudowy  wykonano następujące elementy drogi:

  • pobocza utwardzone kruszywem łamanym szerokości 1,20 m na długości 5350 m w tym zjazdy,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ( znaki drogowe pionowe wymagają wymiany, ustawienie nowych znaków pionowych oraz wykonanie  oznakowania poziomego),
  • odtworzenie rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustu Ø 100 i rowów z namułu,
  • przebudowa nawierzchni drogi gminnej z zachowaniem istniejących spadków , w tym:
    • warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/1m2 grubości średnio 3 cm
    • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej gr. 5 cm,
  • przebruk placów przystankowych i istniejących zjazdów do posesji z kostki brukowej w celu nawiązania się wysokościowo do projektowanej nawierzchni jezdni.

Zdjęcie Tablicy

Autor: Gmina Borzechów
Powrót