Informacja dla osób niepełnosprawnych Drukuj Zapisz

Ikona pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.03 KB]

Ikona pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Wersja skanowana z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.12 MB]

 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informujemy, że w Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu  się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Urzędzie Gminy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się: PJM, SJM, SKOGN*

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: ug@borzechow.eu
  • faxem na nr  81 51 11 024 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
  • drogą pocztową. na adres: Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.

 
* PJM - polski język migowy,
* SJM - system językowo-migowy,
* SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych.

 

Powrót