RODO Drukuj Zapisz

W Urzędzie Gminy w Borzechowie powołany został Inspektor Ochrony Danych:

Joanna Rycaj kontakt email: inspektor@cbi24.pl

tel 575 001 799

Ikona docxWzór ogólnej klauzuli informacyjnej z art. 13 ust. 1 i 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [32.70 KB]

Ikona docxWzór ogólnej klauzuli informacyjnej z art. 14 ust. 1 i 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [34.63 KB]

Ikona pdfKlauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [289.79 KB]

Ikona docxKlauzula Informacyjna w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.63 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.05 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.84 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.03 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.26 KB]

Powrót