Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

Grafika prawnik siedzący z napisem:

 

 

Kto może otrzymać pomoc?

 
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 
Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
 

Gdzie szukać pomocy?

 
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
 
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie ponownie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację - Więcej informacji na stronie: https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Drukuj Zapisz

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
27 lipca 2021

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Czytaj dalej...