AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Starostwo Powiatowe w Lublinie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. (w godz. 10.00 – 11.00)

Starostwo Powiatowe w Lublinie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. (w godz. 10.00 – 11.00)
29 czerwca 2021

oraz w dniach: 8, 15, 22 i 29 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Lublinie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. (w godz. 1000 – 1100) oraz w dniach: 8, 15, 22 i 29 lipca 2021 r. inspektor sprawujący z upoważnienia Starosty Lubelskiego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadził będzie dyżur w Urzędzie Gminy Borzechów w godz. 800 do 900, a następnie w terenie w obrębie Gminy Borzechów. 

 

 

 

z up. Starosty Lubelskiego

Arkadiusz Turski

Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót